Valmennuspolku

1. Kuka olet

2. Oo se kun oot

​​

3. Älä luovuta

4. Kaikki on mahdollista

5. Usko itseesi

6. Kuuntele sydämesi ääntä

Materiaalipankki (harjoitusohjelmat yms.?)

Arvot
Tavoitteen asettaminen
Sanoista teoiksi
Arvot määrittävät toimintaamme.
Tavoitteet toimivat motivaation lähteinä.
Miten arvoihin pohjautuvat tavoitteet toteutetaan käytännössä?
Hyvinvoinnin osatekijät/valmennusfilosofia
Hyvinvointi on monien eri tekijöiden summa. Valmennusfilosofiassamme huomioimme ihmisen kokonaisvaltaisesti

Työhyvinvointi

Ravinto ja elintavat

Palautuminen

Terveys ja toimintakyky

Ravinto ja elintavat